Powered by

Powered by

maandag 7 augustus 2017

Nieuwe versie RiverGuide

De afgelopen maanden hebben we weer grote stappen kunnen maken met RiverGuide. Door de landelijke release is het aantal gebruikers opnieuw hard gegroeid. De samenwerkingsovereenkomst is getekend door de deelnemende partijen: Zeeland Seaports, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Moerdijk, Havenbedrijf Amsterdam en Groningen Seaports. 

Met en dankzij de feedback van de gebruikers blijven we RiverGuide verder ontwikkelen. Sinds vandaag is er een nieuwe versie voor Android, Apple en web beschikbaar gekomen, met de volgende verbeteringen:

 • Het is mogelijk om een plaatsnaam in te vullen als bestemming of start locatie. Het is nu dus niet meer nodig om een terminal te selecteren uit de lijst, alleen een stad intypen is voldoende. De optie om een terminal te selecteren is uiteraard nog wel beschikbaar. 
 • Routes die niet toegankelijk zijn met uw scheepsafmetingen worden nu wel getoond op de kaart. Na veel feedback is besloten om alle mogelijke routes weer te geven, de groene routes op de kaart zijn de op basis van de scheepsmaten toegankelijke routes en de rode de niet toegankelijke. Het is aan de gebruiker om een route te kiezen, de applicatie geeft alleen advies.
 • Een link is toegevoegd aan het login scherm om direct naar registratie te gaan, handig voor gebruikers die nog geen account hebben.
 • Ontbrekende autoafzetplaatsen zijn toegevoegd.
 • Het ontwerp heeft een update gehad. Met wat meer kleur heeft de applicatie weer een frissere uitstraling gekregen. 
Heeft u nog nieuwe ideeën, feedback, zaken die niet werken of wensen die u graag in de applicatie terugziet? We horen het graag!

vrijdag 7 juli 2017

Dinsdag 4 juli was een heugelijke dag, de samenwerkingsovereenkomst voor de landelijke invoering van RiverGuide werd getekend. De ondertekening vond plaats op een mooi schip, de Thalassa. De deelnemende vaarwegbeheerders waren aanwezig en de sfeer was goed. Jan Willem Verkiel  manager beleid van de Divisie Havenmeester van Rotterdam vertelde een inspirerend verhaal over innovatie, de start van de RiverGuide, de samenwerking met de schippers en over de landelijke opschaling en de het belang van ambitie die met elkaar werd onderschreven. Hierna was het officiële moment voor de ondertekening en uiteraard voor de foto.


Het vaartochtje door de Rotterdamse haven was aangenaam, en met de publicatie van de persberichten begonnen de nieuwe aanmeldingen direct binnen te stromen. Bij het aanmeren en na het handen schudden werd er nog een nieuwe deelnemer geworven en kreeg persoonlijke uitleg over de RiverGuide, de kapitein van de Thalassa. Weer een nieuwe enthousiaste deelnemers voor RiverGuide erbij! Wat een einde. 

dinsdag 4 juli 2017

RiverGuide nieuwe landelijke applicatie met actuele vaarweginformatie

Vandaag – dinsdag 4 juli – is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de landelijke invoering van RiverGuide. Dat is een app voor vaarweggebruikers met actuele informatie over o.a. routes, bezetting ligplaatsen, drinkwaterpunten en auto-afzetplaatsen. Doel van de applicatie is het bevorderen van de veiligheid, verkeersregulering, vlotheid en duurzaamheid op de landelijke vaarwegen.


De deelnemende partijen zijn Zeeland Seaports, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Moerdijk, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen Seaports en Teqplay, het bedrijf dat de app heeft ontwikkeld. RiverGuide bundelt de beschikbare data van de verschillende vaarwegbeheerders en andere betrokkenen. Uit de combinatie ervan stelt het relevante nautische informatie samen voor de vaarweggebruikers. De RiverGuide app is ontwikkeld voor en met binnenvaartschippers. De behoeftes van de schippers zijn in kaart gebracht en vertaald in de app.

De app wordt de komende periode verder uitgebreid. Aanmelden voor de RiverGuide app kan op www.riverguide.eu. Mobiele telefoongebruikers kunnen de app gratis downloaden.

DOWNLOAD DE RIVERGUIDE APP
dinsdag 9 mei 2017

RiverGuide: de reis gaat verder

Deze week is een heugelijke week voor RiverGuide. Op de Maritime Industry beurs is officieel wereldkundig gemaakt dat RiverGuide blijft. De app is vanaf nu beschikbaar voor alle schippers en wordt de aankomende periode verder doorontwikkeld. Meer informatie komt in RiverGuide beschikbaar en ook wordt nieuwe functionaliteit ontwikkeld.

Een grote groep vaarwegbeheerders heeft besloten om samen de RiverGuide te dragen en naar het volgend niveau te brengen. De volgende vaarwegbeheerders zijn nu aangesloten en actief betrokken bij RiverGuide: Port of Rotterdam, Rijkswaterstaat, Port of Amsterdam, Port of Moerdijk, Zeeland Seaport, Groningen Seaports, Provincie Zuid Holland en de Provincie Noord Holland.Verder is er een nieuwe versie van RiverGuide beschikbaar gekomen met onder meer de volgende verbeteringen en functionaliteiten: verbeterde routeplanner, waterstanden Rijkswaterstaat, verbeterde doorvaarhoogte bruggen, toevoeging van de drinkwaterboten in Rotterdam, selectie eigen schip voor de afloskapitein en de stromingsinformatie is uitgebreid. 

De aankomende periode gaan er nog mooie nieuwe functionaliteiten komen, we houden jullie op de hoogte.

dinsdag 4 oktober 2016

Eindrapportage pilot & RiverGuide blijft

In de zomer hebben we de enquête voor de RiverGuide pilot uitgezet. Op basis van de feedback uit de enquête en de feedback verzamelt gedurende de pilot is een evaluatierapport opgesteld en zijn nog enkele aanvullingen en verbeteringen in de app gerealiseerd. De belofte was om de resultaten met eenieder te delen, het evaluatierapport is hier te downloaden

RiverGuide blijft!

Diverse vaarwegbeheerders, autoriteiten en belangenorganisaties hebben aangegeven verder te willen met RiverGuide. De aankomende periode worden de gesprekken gevoerd over de concrete invulling hiervan. Zodra hier meer duidelijk is zullen we ons direct weer melden om onze dialoog voort te zetten. Tot die tijd wordt RiverGuide door Teqplay ondersteunt en in de lucht gehouden.

dinsdag 13 september 2016

Riverguide update


Vandaag gaat de nieuwe update voor Riverguide live, met daarin een aantal nieuwe updates en verbeteringen. Wat allereerst opvalt zijn de visuele verbeteringen. Op basis van uw feedback hebben we gekozen om de dagversie als standaard te tonen, en de nachtversie als alternatief aan te bieden. Ook is er in de layout van de route elementen het nodige ge-restyled.

Omdat er meerdere informatiebronnen op de kaart bij zijn gekomen, kunnen op de kaart zelf meteen nu de verschillende kaartlagen aan- en uitgezet worden. Nieuwe mogelijkheden zijn:

 • De actuele en verwachtte stromingsinformatie rondom Rotterdam met kleuren en pijlen op de kaart getoond zodat er snel inzicht verkregen kan worden in stroming en het juiste moment om de stroming te benutten
 • De locaties van auto afzetplaatsen en drinkwaterpunten worden op de kaart getoond
 • De mogelijkheid om te zoeken naar een passende en beschikbare openbare ligplaatsen in de buurt op basis van lengte, breedte en het aantal gevoerde kegels. Nieuw is hier ook dat dit niet alleen meer in Rotterdam werkt, maar dat ook de haven van Amsterdam is toegevoegd.
 • Juistheid van AIS informatie: De AIS informatie zoals deze door anderen ontvangen wordt kan in de app getoond worden. Daarnaast komen er ook meldingen in de navigatiebalk als u vergeet de status ‘moored’ of ‘Under way using engine’ aan te passen bij het aan- of afmeren. Ook wordt u hier genotificeerd als de lengte of breedte ingevoerd in Riverguide afwijkt van de informatie in de AIS.

Al met al een mooie stap voorwaarts, tenminste dat denken wij, maar we zijn natuurlijk erg benieuwd wat u daarvan denkt. Zijn we drinkwaterpunten of auto afzetplaatsen vergeten? Is er een uitbreiding die we toch echt nog zouden moeten maken? Werkt het zoeken naar een beschikbare ligplaats zoals verwacht? We horen ook nu weer graag feed-back via alle mogelijke kanalen: de Whatsapp groep, directe Whatsapp berichten, E-mail of telefoon.

vrijdag 29 juli 2016

Met RiverGuide de zomer door …

De enquête is verwerkt; het verslag is geschreven en wordt begin september besproken met BLN en met diverse vaarwegbeheerders. In de vorige blog-post schreven we dat er als toegift een aantal kleine nieuwe functionaliteiten door Teqplay en het havenbedrijf voor RiverGuide worden ontwikkeld. De feedback uit de pilot is hier het uitgangspunt geweest. En uiteraard is er ook gekeken in hoeverre de nieuwe functionaliteit bijdraagt aan het gebruiksgemak voor de schipper en wat de bijdrage is aan de veiligheid.
En wat gaat het dan worden?
 1. Informatie over drinkwater punten en auto afzetplaatsen: De vraag was om in RiverGuide ook inzicht te geven waar drinkwater en auto afzetplaatsen zich langs de route bevinden. Deze gaan we oppakken.
 2. Actuele en verwachtte stromingsinformatie als laag op de kaart opnemen: Binnen Rijkswaterstaat is er gedetailleerde stromingsinformatie beschikbaar die op de kaart getoond wordt. Deze weergave geeft overzicht en snel inzicht over de stroming in een gebied. Wij gaan deze informatie voor Rotterdam en een aantal andere locaties in Nederland in de app opnemen.
 3. Zoeken naar een passende ligplaats in de buurt: RiverGuide toont al de detailinformatie over ligplaatsen en de bezetting in de Rotterdamse Haven. Hier gaan we een functie aan toevoegen om direct in een gebied een geschikte ligplaats te kunnen vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met maten, bezetting en kegels.
 4. Feedback over juistheid informatie in mijn AIS transponder: De kwaliteit van het uitgezonden AIS-signaal is belangrijk voor de veiligheid. Op een aantal plekken is inmiddels een verplichting ingevoerd en de handhaving op juist gebruik vindt ook al plaats. RiverGuide geeft feedback aan de schipper over het uitgezonden signaal en waar mogelijk of het juist is. Denk hierbij aan een controle van de maten en de AIS status.

Kortom wij zijn de rest van de zomer weer aan de slag, we verwachten half augustus de eerste resultaten met jullie te kunnen delen.